Vepsäläinen, Henna, Carola Ray, Reetta Lehto, Essi Skaffari, Kaija Nissinen, Satu Kinnunen, Elviira Lehto, Liisa Korkalo, Nina Sajaniemi, Eva Roos, ja Maijaliisa Erkkola. 2023. ”Mitä DAGIS-tutkimus kertoo päiväkoti-ikäisten suomalaislasten terveydestä ja hyvinvoinnista? Katsaus sosioekonomisiin eroihin sekä koti- ja päiväkotiympäristöön”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 60 (2). https://doi.org/10.23990/sa.116414.