Reijula, Kari. 2022. ”Työterveyshuolto uudistuvassa SOTE:ssa – menestys vai menetys?”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 59 (4). https://doi.org/10.23990/sa.124806.