Pitkänen, Visa. 2023. ”Kilpailu ja julkiset hankinnat terveyspalveluissa”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 60 (3). https://doi.org/10.23990/sa.130281.