Korkeamäki, Johanna, Ilka Haarni, ja Ullamaija Seppälä. 2010. ”Aikuisten oppimisvaikeuksien ja tarkkaavuushäiriöiden diagnosointi sosiaalisena toimintana”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 47 (2). https://journal.fi/sla/article/view/2818.