Sormunen, Marjorita, Terhi Saaranen, Kerttu Tossavainen, ja Hannele Turunen. 2014. ”Monimenetelmätutkimus Terveystieteissä”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 50 (4). https://journal.fi/sla/article/view/41281.