Hiilamo, Heikki, Sakari Hänninen, ja Kaisa Kinnunen. 2011. ”Huono-osaisuuden ja sairastavuuden kytkennästä diakonian asiakkailla”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 48 (1). https://journal.fi/sla/article/view/4476.