Nikander, Pirjo. 2015. ”Laadullinen pitkittäistutkimus Ja Terveys”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 51 (4). https://journal.fi/sla/article/view/48470.