Kemppainen, Teemu. 2015. ”Spatiaalista mallinnusta pistedatalla: kyselypohjainen analyysi koetusta terveydestä ja turvattomuudesta Helsingin metropolialueella”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 51 (4). https://journal.fi/sla/article/view/48471.