Sakki, Inari, Jaana-Piia Mäkiniemi, Eemeli Hakoköngäs, ja Anna-Maija Pirttilä-Backman. 2015. ”Miten Tutkia Sosiaalisia Representaatioita?”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 51 (4). https://journal.fi/sla/article/view/48478.