Kaattari, Anne, Hanna Tiirinki, Leena Paasivaara, Tanja Nordström, ja Anja Taanila. 2015. ”Perusterveydenhuollon palveluiden suurkäyttäjä Pohjois-Suomen syntymäkohorttiaineistossa”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 52 (3). https://journal.fi/sla/article/view/53246.