Haapala, Anssi, Katja Borodulin, Karri Silventoinen, ja Tomi Mäki-Opas. 2016. ”Fyysisen Kokonaisaktiivisuuden koulutusryhmittäiset Erot Ja Muutokset työikäisillä Suomalaisilla 11 Vuoden Seurannassa”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 53 (2). https://journal.fi/sla/article/view/56920.