Terkamo-Moisio, Anja, Arja Halkoaho, ja Anna-Maija Pietilä. 2016. ”Sosiaalinen Media Tieteellisessä Tutkimuksessa - Tutkimuseettisiä näkökulmia”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 53 (2). https://journal.fi/sla/article/view/56923.