Leppo, Anna. 1. ”Raskaudenaikaiseen päihteiden käyttöön Puuttuminen päihdetyöhön Erikoistuneella äitiyspoliklinikalla”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 45 (1). https://journal.fi/sla/article/view/589.