Louheranta, Olavi, Markku Lähteenvuo, ja Mari Kangasniemi. 2016. ”Henkinen Ja Hengellinen Tuki Terveydenhuollossa – Kenen Vastuulla?”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 53 (4). https://journal.fi/sla/article/view/59668.