Luoto, Riitta, Olavi Paronen, ja Annukka Andersson. 2008. ”Tamperelaisten nuorten ja nuorten aikuisten koettu terveys vuosina 1990−2005”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 45 (2). https://journal.fi/sla/article/view/598.