Rask, Shadia. 2017. Miten Maahanmuutto Ja Suomalaisuus Näyttäytyvät Tulevaisuuden Terveys- Ja Hyvinvointitutkimuksissa?. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 54 (3). https://doi.org/10.23990/sa.65570.