Erkkola, Maijaliisa, Mikael Fogelholm, Hannu Saarijärvi, Liisa Uusitalo, ja Jaakko Nevalainen. 2019. ”Kuluttajadatan Mahdollisuudet Ja Haasteet Kansanterveystutkimuksessa; Case LoCard”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 56 (2). https://doi.org/10.23990/sa.70960.