Laitila, Heidi, Nina Lunkka, ja Marjo Suhonen. 2020. ”Asiakaslähtöisyys Lapsi- Ja Perhepalveluiden Moniammatillisessa verkostoyhteistyössä Vanhempien Kokemana”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 57 (1). https://doi.org/10.23990/sa.75675.