Laitila, Heidi, Nina Lunkka, ja Marjo Suhonen. 2020. ”Asiakaslähtöisyys lapsi- ja perhepalveluiden moniammatillisessa verkostoyhteistyössä vanhempien kokemana”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 57 (1). https://doi.org/10.23990/sa.75675.