Nurmi, Sanna-Maria. 2019. ”Miten Mahdollistuu Eettisesti kestävä Kliininen Tutkimus?”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 56 (1). https://doi.org/10.23990/sa.75848.