Junnila, Riina, Sanni Tiitinen, ja Sanna Salanterä. 2020. ”Neljävuotiaan Lapsen Osallistuminen Elintapakeskusteluun Perheen Laajassa Terveystarkastuksessa”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 57 (1). https://doi.org/10.23990/sa.77856.