Vuolanto, Pia, Laura Kemppainen, Teemu Kemppainen, ja Johanna Nurmi. 2020. ”Täydentävien ja vaihtoehtoisten (CAM) hoitojen käyttö Suomessa”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 57 (1). https://doi.org/10.23990/sa.80288.