Raunima, Mari, Sari Lepistö, Anna-Maija Koivisto, Jari Kylmä, ja Eija Paavilainen. 2020. ”Vanhempien Kokemukset Neuvolasta Saadusta Tuesta Vauva-Aikana Ja Tuessa Koetut Muutokset Odotusajan Ja Vauva-Ajan välillä”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 57 (4). https://doi.org/10.23990/sa.82620.