Kinnunen, Ulla, Kaisa Perko, ja Mervi Virtanen. 2013. ”Esimiehen Johtamistyylin Yhteys työntekijän Kokemaan työuupumukseen Ja Sairaana työskentelyyn”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 50 (1). https://journal.fi/sla/article/view/8563.