Grönlund, Henrietta, ja Tuija Seppälä. 2021. ”Onko Sektorilla väliä? Julkisen Sektorin Ja Kolmannen Sektorin Toimijoiden ylläpitämien Matalan Kynnyksen Kohtaamispaikkojen keskinäiset Erot Ja yhtäläisyydet”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 58 (4). https://doi.org/10.23990/sa.88823.