Manderbacka, Kristiina, Anu Muuri, Ilmo Keskimäki, Risto Kaikkonen, ja Marko Elovainio. 2013. ”Mitä tyydyttämätön palvelutarve kertoo terveyspalvelujen saatavuudesta?”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 49 (1). https://journal.fi/sla/article/view/9341.