Tamminen, Outi, ja Jari Pirhonen. 2021. ”Puheita ja tekoja – osallisuuden haasteet vanhuudessa”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 58 (4). https://doi.org/10.23990/sa.95177.