Maunu, Antti, ja Anu Katainen. 2021. ”Sosiaalisia Suhteita Ja Konkreettisia käytäntöjä: Kuinka Ammattiin Opiskelevat merkityksellistävät Terveyteen Vaikuttavaa käyttäytymistä?”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 58 (2). https://doi.org/10.23990/sa.97016.