Kohonen, Iina. 2020. ”Ihmiseen Kohdistuvaa Tutkimusta Vastuullisesti”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 57 (3). https://doi.org/10.23990/sa.97323.