Kostamo, Katri. 2020. ”Käyttäytymistieteelliset Teoriat Ja Laadulliset menetelmät Interventioiden Tukena”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 57 (4). https://doi.org/10.23990/sa.97589.