Dalbom, Linda, Meri Larivaara, Tommi Vasankari, Miia Tuominen, ja Päivi Rautava. 2021. ”Väestötasoisen Terveyden edistämisen Intervention Suunnittelu Ja käynnistäminen Vaatii Aikaa, Seurantaa Ja Arviointia”. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 58 (4). https://doi.org/10.23990/sa.98012.