Ristolainen, H., Tiilikainen, E. ja Rissanen, S. (2022) ”Käytännöllinen satunnaistettu kontrolloitu tutkimus osallistavan ryhmämuotoisen palveluohjauksen vaikuttavuudesta”, Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 59(4). doi: 10.23990/sa.102338.