Hakamäki, P., Saaristo, V., Lindfors, P. ja Ståhl, T. (2022) ”Tukityöllistäminen interventiona ja sen vaikutus perusterveydenhuollon palvelujen käyttöön”, Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 59(4). doi: 10.23990/sa.103415.