Husso, M., Hyväri, E., Kaittila, A., Hietamäki, J. ., Karhinen-Soppi, A., Kekkonen, O. ja Tuominen, J. (2021) ”Korona, koti ja kontrolli: väkivaltatyöntekijöiden näkemyksiä lähisuhdeväkivallan kohteina olleiden avun saamisen haasteista korona-aikana”, Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 58(3). doi: 10.23990/sa.105321.