Virtanen, L., Kaihlanen, A.-M., Isola, A.-M., Elina Laukka ja Heponiemi, T. (2021) ”Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia etäpalveluiden hyödyistä COVID-19-aikakaudella: Laadullinen kuvaileva tutkimus”, Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 58(3). doi: 10.23990/sa.107405.