Mikkonen, J. (2021) ”Nuoruusiän terveysongelmien vaikutus koulutuspolkuihin”, Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 58(4). doi: 10.23990/sa.110882.