Reijula, K. (2022) ”Työterveyshuolto uudistuvassa SOTE:ssa – menestys vai menetys?”, Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 59(4). doi: 10.23990/sa.124806.