Pitkänen, V. (2023) ”Kilpailu ja julkiset hankinnat terveyspalveluissa”, Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 60(3). doi: 10.23990/sa.130281.