Savikko, N., Routasalo, P., Tilvis, R. ja Pitkälä, K. (2006) ”Ikääntyneiden turvattomuus ja sen yhteys yksinäisyyden kokemiseen”, Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 43(3). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/1896 (Viitattu: 8helmikuuta2023).