Lehto, J., Ashorn, U., Solin, P. ja Tervonen-Gonçalves, L. (2006) ”Terveyspolitiikan tutkimuksesta tiedettä”, Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 43(2). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/1905 (Viitattu: 3heinäkuuta2022).