Harjula, M. (2006) ”Suomalainen terveyspolitiikka 1900-luvulla: muuttuvat uhkat ja ratkaisut”, Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 43(2). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/1907 (Viitattu: 27tammikuuta2022).