Vesivalo, A., Widström, E., Mikkola, H. ja Tampsi-Jarvala, T. (2006) ”Terveyskeskusten hammashoidon tavoitteet ja kannusteet hammashoitouudistuksen implementoinnissa”, Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 43(2). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/1911 (Viitattu: 3heinäkuuta2022).