Korkeamäki, J., Haarni, I. ja Seppälä, U. (2010) ”Aikuisten oppimisvaikeuksien ja tarkkaavuushäiriöiden diagnosointi sosiaalisena toimintana”, Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 47(2). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/2818 (Viitattu: 28helmikuuta2024).