Sormunen, M., Saaranen, T., Tossavainen, K. ja Turunen, H. (2014) ”Monimenetelmätutkimus terveystieteissä”, Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 50(4). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/41281 (Viitattu: 28tammikuuta2021).