Huovila, J. (2014) ”’Kansa ei enää tottele’: Karppaus individualistisen ja universalistisen ravitsemuspuheen ristiaallokossa Helsingin Sanomissa vuosina 2010–2012”, Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 51(1). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/41365 (Viitattu: 2huhtikuuta2020).