Hiilamo, H., Hänninen, S. ja Kinnunen, K. (2011) ”Huono-osaisuuden ja sairastavuuden kytkennästä diakonian asiakkailla”, Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 48(1). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/4476 (Viitattu: 24helmikuuta2024).