Marttunen, M., Haravuori, H. ja Santalahti, P. (2014) ”Lasten ja nuorten mielenterveys ja syrjäytyminen”, Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 51(3). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/48317 (Viitattu: 27tammikuuta2022).