Kemppainen, T. (2015) ”Spatiaalista mallinnusta pistedatalla: kyselypohjainen analyysi koetusta terveydestä ja turvattomuudesta Helsingin metropolialueella”, Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 51(4). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/48471 (Viitattu: 16kesäkuuta2024).