Virkki, T., Husso, M., Notko, M., Laitila, A., Holma, J. ja Mäntysaari, M. (2012) ”Lähisuhdeväkivallan kehystäminen erikoissairaanhoidossa: puuttumisen ja muutoksen mahdollisuudet”, Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 48(4). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/4849 (Viitattu: 2joulukuuta2020).