Ruokolainen, O. ja Mäki, N. (2015) ”Koulutuksellinen asema ja päihteiden käyttö nuorilla: erot ammatillisessa oppilaitoksessa ja lukiossa opiskelevilla”, Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 52(1). Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/50759 (Viitattu: 28marraskuuta2022).